fbpx

INTEGRITETSPOLICY

Våra kunders integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter. BeachTravels Sweden AB strävar efter att hantera personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Personuppgiftsansvar
BeachTravels Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats när du anmäler dig till nyhetsbrev, bokar en en kurs, aktivitet eller resa som vi arrangerar. Kontaktuppgifter vad gäller GDPR & personuppgifter: gdpr@beachvolley.se

Insamling av personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter från dig för att kunna bemöta ditt intresse för våra tjänster /din beställning. Vi samlar in de uppgifter som är relevanta för ändamålet. De uppgifter vi kan samla in är namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer, epost), personnummer, kön, eventuella allergier, din nivå som spelare, dina önskemål vad gäller tider, dagar osv. Även foto anses vara personuppgifter så: Vi fotograferar & filmar även på plats för att visa omvärlden vad som händer hos oss via sociala medier samt för marknadsföring.

Rättslig grund och överföring av dina personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal d.v.s. genomföra den bokning/kurs/resa/det arrangemang du anmält dig till samt för att kunna ta betalt (fakturering) eller för att kunna ge dig information du efterfrågar (nyhetsbrev/reservlista/intresseanmälan till när nästa kurs/aktivitet/resa startar). Vi använder dina uppgifter för att placera dig i rätt nivå när det handlar om träning. Vi använder uppgifterna för att skicka nyhetsbrev (som du själv kan avbeställa), boka transport åt dig (flyg, buss) och vi använder uppgifterna för att informera dig om våra eller verksamheter inom koncernen som du kan tänkas vara intresserad av. Vi använder i förekommande fall dina uppgifter för fakturering via faktureringspartner eller annan betalningslösning och vi använder också uppgifterna för bokföring. Vi kan komma att använda dina uppgifter för att boka transport åt dig och då kan dina uppgifter komma i tredje parts ägo. 

Uppgifter som samlas in och överförs i samband med anmälan till nivåanpassad träning eller tävling
När du registrerar dig som deltagare till träning hos oss används dina uppgifter för att placera dig i rätt grupp där vi tar hänsyn till din tidigare erfarenhet, nivå, vilka dagar/tider du kan träna och övriga önskemål. Uppgifterna behandlas vidare (vi tar in tränarnas synpunkter) för att skapa bra nivåanpassade grupper. Vi använder oss av e-post och ditt telefonnummer för att kunna kommunicera i ärendet.

Hur länge sparas uppgifterna
Vi använder oss av olika verktyg för registrering av uppgifter. Vid anmälan till träning/kurser får du en kopia på de uppgifter du lämnar till oss till den e-post du anger vid registrering. Personuppgifterna raderas när du ber om det. Vi raderar personuppgifter som inte fyller någon nytta eller om du är inaktiv som kund hos oss längre tid än två år. Nyhetsbrevet har enenkel avanmälan i varje utskick så där styr du helt själv genom att avregistrera (unsubscribe) och du kan närsomhelst registrera dig på nytt om du önskar få nyhetsbreven igen.

Samtycke
Exempel: När du anmäler dig för att få ett av våra nyhetsbrev, eller deltar i någon av våra tävlingar, så frågar vi om du samtycker till att vi därmed behandlar dina personuppgifter. I de fall då en behandling bara är motiverad utifrån ett samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke och begära att vi upphör med den aktuella behandlingen. När det gäller foto, video- och ljudinspelningar så har vi ett berättigat intresse av att dokumentera vår verksamhet. Detta innebär till exempel att generella foton (”översiktsbilder, ”spelbilder” eller ”mingelbilder”) kan komma att användas utan att varje enskild person på bilden tillfrågas. Om vi fotar dig så ska vi vid fototillfället fråga om ditt samtycke innan vi får använda foto där du som person står i fokus. Detsamma gäller för video- och ljudinspelningar.

Dina rättigheter
För att kunna nyttja våra tjänster så behöver vi korrekt information från dig. Om du inte ger ditt samtyckte till att vi får den information vi anser oss behöva för att kunna boka en resa till dig eller delta i våra kurser, träningar eller andra event så kan du inte delta. Vidare delar vi med oss av vad som händer hos oss via sociala medier via foto & film då det är en viktig del för att få fler att hitta till vår sport. Vi informerar muntligt på plats när vi fotar och filmar. Om du missar den informationen (eller vi varit för otydliga eller om du ändrar dig) och kommer med ofrivilligt på en publicering tar vi förstås bort material där du förekommer på din uppmaning. Du har rätt att avstå från att resa med oss eller delta i våra kurser, träningar eller andra event och du har rätt att låta bli att vara hos oss. Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter du har lämnat till oss och vid skriftlig förfrågan delger vi dig den informationen och vi tar omedelbart bort information om dig vid önskemål förutsatt att du inte har kvar en ekonomisk skuld till oss. Isåfall raderar vi informationen så fort skulden är reglerad. Notera att vi av bokföringstekniska skäl är skyldiga att behålla eventuella personuppgifter som förekommer i exempelvis en faktura enligt bokföringslagen. Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras eller rättas. Vid anmälan till en resa eller aktivitet/kurs eller aktivitet står det normalt sett hur du ska göra för att komplettera/ändra tidigare ifyllda uppgifter. Om det inte står kan du alltid vända dig till gdpr@beachvolley.se

Denna integritetspolicy kan komma att justeras och uppdateras.

Stäng meny