//
Viktigt att veta

Beachtravels Resevillkor
BeachTravels travel terms & conditions in english

Incheckning/på flygplatsen
Incheckningen på flygplatsen påbörjas två timmar före flygavgång. Det är viktigt att vara ute i god tid, men incheckningen stänger senast 1 – 1 ½timme före flygavgång, se dina färdhandlingar. Avvikelser kan förekomma, kontrollera därföralltid dina resehandlingar. Utomlands måste du vara på flygplatsen minst två timmar före avgång. Avgångstiden anges på färdhandlingarna, som ska visas upp vid incheckningen.

Vid resa till USA rekommenderas att du är på flygplatsen minimum 3 timmar före avgång, med anledning av säkerhetskontroller och den passagerarinformation som flygbolagen uppdaterar amerikanska myndigheter med.
I allt större omfattning genomförs säkerhetskontroller på flygplatser över hela världen. Knivar, saxar och andra vassa föremål måste packas i det bagage som checkas in för transport i planets lastrum. Nya säkerhetsregler har införts vilket innebär att det nu är tillåtet att ta med begränsad mängd av vätskor i handbagaget. Information om säkerheten vid flygplatsen samt vilka föremål som inte får packas i handbagage eller i det bagage som checkas in hittar du på http://www.lfv.se
Observera att flygkaptenen äger rätt att avvisa passagerare som inte anses kunna delta i flygningen, exempelvis berusade personer eller personer som bedöms vara en fara för säkerheten ombord. Avvisningen kan ske även efter incheckningen.

Tidtabeller
Tidtabellerna är preliminära och anges i lokala tider. Vad som gäller framgår av biljetten. BeachTravels ansvarar inte för eventuellt missat flyg beroende på ändrade tidtabeller eller försenat flyg. För resor med reguljärflyg måste du själv kontrollera tiderna med det aktuella flygbolaget och återbekräfta din platsreservation.

Sittplats på flyget
BeachTravels förbokar inte några sittplatser på flygen. Normalt är att de som checkar in tillsammans får sittplatser bredvid varandra. Platser bredvid varandra kan dock inte garanteras.
Vi rekommenderar personer med olika rörelsehinder och specifika önskemål att kontakta oss.

Bagage
Flygplanets lastförmåga och lastutrymme är begränsat. Tillsammans med dina färdhandlingar får du också information om antal tillåtna väskor, frivikt etc. under din flygning.
Under flygningen ansvarar du själv för ditt bagage. Tänk på att packa på ett sätt som skyddar ömtåliga föremål. Om det är möjligt med hänsyn till vikt och storlek bör du lägga ömtåliga föremål i handbagaget liksom mediciner och värdesaker. Tänk på att du får ha med begränsad mängd av vätskor i handbagaget. Som vätska räknas drycker, parfymer, hudkräm, sprayburkar, tandkräm etc. Varje behållare får max innehålla 100 ml och ska rymmas i en genomskinlig återförslutningsbar påse som inte är större än max 1 liter.
De flesta flygbolag tillåter max 20 kg frivikt, inkl. handbagage. Handbagagets vikt får inte överstiga 5 kg och väskan får inte vara större än 45x35x20 cm. På alla flygningar gäller ett handbagage per person.
Golfutrustning, cyklar skidor och annat specialbagage inkluderas inte i den fria bagagevikten. Golfbagen/cykel får väga högst 15 kg och endast innehålla golfklubbor och golfbollar. Utrymmet för golfbagage/cyklar är begränsat. På vissa flyg kan golfbag/cykel förhandsbokas, vilket vi rekommenderar.
På reguljärflygen betalas enligt IATA:s prislista. Annan sportutrustning och specialbagage som cykel, dykutrustning etc. tas med på flyget mot tillägg och i mån av plats. Reser du med reguljärt flyg gäller den kilovikt som står angiven på din flygbiljett. Den kan variera mellan olika flygbolag, och till flera destinationer utanför Europa gäller s.k. “piece concept” med förkortningen PC, då ett visst antal väskor är tillåtna. Frivikten varierar, och vad som gäller din resa får du besked om genom att kontakta ditt flygbolag eller ringa oss.

Skadat/förlorat bagage
Skulle något av det incheckade bagaget skadas eller försvinna måste du omedelbart rapportera detta. Observera att en speciell anmälan, P.I.R. (Property Irregularity Report) måste skrivas redan på flygplatsen för att försäkringsbolagen ska kunna behandla eventuella ersättningsanspråk. Om skadan inte upptäcks på flygplatsen tar vissa flygbolag emot anmälan inom 7 dagar efter hemkomsten. Ta kontakt med personalen på resmålet för att få hjälp med att hyra utrustning.

Flygmat
Flygmat ingår i regel inte i resans pris. De flesta flygbolag erbjuder specialmat, vegetarisk, diabetikerkost etc.
Observera att flygbolagen ej accepterar att medhavd mat eller dryck förtärs ombord på planet.

Varor ombord
De köp som sker ombord är ett avtal direkt mellan dig och flygbolaget. Tänk på att kontrollera vad du fått innan plomberingen bryts och reklamera direkt på plats om något är fel. Upptäcks fel i efterhand ber vi dig kontakta flygbolaget direkt. Observera att alla flygbolag inte erbjuder tullfria varor.

Försening
Dessvärre kan alla flygbolag råka ut för förseningar. Vi och flygbolaget gör i sådana fall allt för att lindra effekterna. Du kan dock inte räkna med att få ersättning för missad anslutning, taxiresor vid hemkomsten eller för övernattning på hotell, inte heller för telefonkostnader. En komplett reseförsäkring kan i vissa fall ge ersättning. Då förseningar kan förekomma uppmanar vi dig att ha god marginal (minst 2 timmar) om du har bokat en direkt påföljande anslutning med allmänt färdmedel till hemorten. Om någon ska möta dig vid hemkomsten föreslår vi att de kontaktar flygplatsen, eller går in på luftfartsverkets webbsida, http://www.lfv.se för besked om aktuell ankomsttid.

Hälsa
Alla våra resor innefattar någon form av fysisk aktivitet. Det ligger på resenärens ansvar att rådgöra med läkare, i god tid före avresa, angående sin fysiska status. BeachTravels tar inget ansvar för uppkomna skador eller sjukdomar som medfört att resenären inte kunnat genomföra resans aktiviteter pga skador eller sjukdomar. Varje resenär bör se till att ha ett fullgott försäkringsskydd.

Vi rekommenderar att ni har med er ert Europeiska Sjukförsäkringskort som ger dig rätt till sjukvård i andra EU/EES-länder.

Saknar ni ett sådant går det bra att beställa ett hos försäkringskassan.

Reseförsäkring
Ingen försäkring ingår i resan. Resenären är själv skyldig att se till att hon innehar ett fullgott försäkringsskydd. Vid önskemål om en speciell reseförsäkring rekommenderar vi Europeiska.

Programändringar
Förändringar i det beställda arrangemanget kan inträffa även de sista dagarna före avresan. Exempelvis kan ett plan bli försenat i en annan del av världen – med förseningar och tidtabellsändringar som följd. I andra fall kan en pool gå sönder och kräva tidskrävande reparationer. Det händer också att nya hotellbyggen sätts igång, utan förvarning, och skymmer sikten mot havet. Så snart händelser som innebär väsentliga ändringar i arrangemanget kommer till vår kännedom meddelar vi dig skriftligen eller per telefon. Om ändringen har avgörande betydelse för arrangemangets genomförande erbjuder vi en annan resa eller återbetalar hela, eller delar av, resans pris etc. Utfärder, teater, fotboll och liknande evenemang kan ändras av orsaker utanför vår kontroll. Sådana ändringar kan ske med mycket kort varsel och utgör inte alltid grund för återbetalning.

Resehandlingar
Kontrollera alltid bekräftelse/biljett! Här finns alla uppgifter om det bokade arrangemanget. Om något skulle vara oklart eller inte överensstämmer med vad du har bokat är det viktigt att du genast kontaktar oss. Var noggrann med att kontrollera att det står rätt för- och efternamn och att namnen är korrekt stavade- i enlighet med ditt pass. Flygbolagen tar ut en avgift från 200 kr upp till 1 000 kr eller mer för namnbyten eller ändring av felstavade namn. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att oftast godtar inte reguljärflygbolagen namnbyten eller ändring av namn som är felstavade. Vissa hotell godtar heller inte namnbyten, eller tar ut en avgift för detta.

Passagerarnas rättigheter

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER VID ÖVERBOKADE, INSTÄLLDA OCH FÖRSENADE FLYG
Enligt EG-förordningen 261/2004 om passagerarnas rättigheter har dessa rätt till ersättning och assistans från flygbolaget vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar. Observera att om flygningen ingår i en paketresa gäller även bestämmelserna i paketreselagen.

I korthet gäller följande regler:

ÖVERBOKNING/NEKAD OMBORDSTIGNING
Flygbolagen säljer ofta fler biljetter än det finns platser ombord på grund av att det normalt sett alltid händer att passagerare inte dyker upp.

Om flygbolaget har anledning att anta att ombordstigning måste nekas, måste flygbolaget först fråga om någon, mot kompensation, frivilligt avstår sin plats. Den frivillige har därvid, utöver avtalad kompensation, rätt till ombokning och/eller återbetalning.

Om ingen anmäler sig frivilligt får passagerare nekas ombordstigning mot sin vilja. I sådana fall har passageraren rätt till återbetalning av biljettpriset eller ombokning till slutdestinationen snarast möjligt eller vid ett senare tillfälle som passageraren finner lämpligt.

Alla passagerare som nekas ombordstigning, skall erbjudas mat och dryck i skälig proportion till väntetiden samt hotellrum vid behov av övernattning och transport mellan flygplatsen och hotellet.

Vidare skall de passagerare, som nekats ombordstigning, ges kompensation enligt följande skala:

¤ 250 för alla flygningar på högst 1 500 km
¤ 400 för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar på mellan 1 500 och 3 000 km
¤ 600 för alla övriga flygningar

Kompensationen minskas med 50% när passagerarna erbjuds ombokning med annan flygning till bestämmelseorten och ankomsttiden där inte överstiger den tidtabellsenliga ankomsttiden för den ursprungligen bokade flygningen:

med två timmar för alla flygningar på högst 1 500 km, eller
med tre timmar för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 km, eller
med fyra timmar för alla övriga flygningar.

INSTÄLLDA FLYG
Vid inställd flygning har passagerare rätt till återbetalning av biljettpriset eller ombokning till slutdestinationen snarast möjligt eller vid ett senare tillfälle som passageraren finner lämpligt.

Passagerarna skall erbjudas mat och dryck i skälig proportion till väntetiden samt hotellrum vid behov av övernattning och transport mellan flygplatsen och hotellet.

Med undantag av vad som sägs nedan har passagerarna dessutom rätt till kompensation enligt följande skala:

¤ 250 för alla flygningar på högst 1 500 km
¤ 400 för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar på mellan 1 500 och 3 000 km
¤ 600 för alla övriga flygningar

Kompensationen minskas med 50% när passagerarna erbjuds ombokning med annan flygning till bestämmelseorten och ankomsttiden där inte överstiger den tidtabellsenliga ankomsttiden för den ursprungligen bokade flygningen:

med två timmar för alla flygningar på högst 1 500 km, eller
med tre timmar för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 km, eller
med fyra timmar för alla övriga flygningar

Ingen kompensation betalas ut:

1. om den inställda flygningen “beror på extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits”,

2. om passagerarna informerats om den inställda flygningen senast två veckor före den tidtabellsenliga avgången,

3. om passagerarna informerats om den inställda flygningen mellan två veckor och sju dagar före den tidtabellsenliga avgången och samtidigt erbjudits ombokning så att de kan avresa högst två timmar före den tidtabellsenliga avgångstiden och nå den slutliga destinationsorten senast fyra timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden,

4. om passagerarna informerats om den inställda flygningen mindre än sju dagar före den tidtabellsenliga avgången och samtidigt erbjudits ombokning så att de kan avresa högst en timme före den tidtabellsenliga avgångstiden och nå den slutliga destinationsorten senast två timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden,

FÖRSENINGAR
Vid förseningar har flygbolaget ingen skyldighet att betala ersättning i form av kontanter. Rätten till assistans från flygbolaget är beroende av dels förseningens längd, dels resans längd.

När ett flyg är försenat:

med två timmar för alla flygningar på högst 1 500 km, eller
med tre timmar för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 km, eller
med fyra timmar för alla övriga flygningar

har passagerarna rätt till mat och dryck i skälig proportion till väntetiden och hotellrum vid behov av övernattning och transport mellan flygplatsen och hotellet.

Är flygningen mer än fem timmar försenad kan passagerarna kräva att få pengarna tillbaka för hela biljettpriset eller för den del av resan som inte fullföljts.

RESOR MED FLYGBOLAG FRÅN ICKE EU-LÄNDER
Ovan angivna regler gäller vid resa från en flygplats inom EU eller med resor från tredje land om flygningen utförs av ett flygbolag från ett EU-land. I alla andra fall bör du kontakta respektive flygbolag och fråga vilka regler som gäller.

EG-FÖRORDNING
Hela förordningstexten kan hämtas via länken EG Förordning 261/2004.

Mer infomation om reglerna kan du också hämta på Luftfartsstyrelsens hemsida.

KLAGOMÅL
Konsumentverket är nationell tillsynsmyndighet i Sverige för förordningen. Du skall alltså vända dig till Konsumentverket, om du inte är nöjd med den hjälp du fått av flygbolaget.

Pass och visum
Till resmål där det krävs visum ska resenären informeras om detta USA
Sverige ingår i det s.k. Visa Waiver Program, vilket innebär att man får resa viseringsfritt till Amerika.
Nuvarande regler
Till USA krävs pass som är maskinellt läsbart. Inga provisoriska pass accepteras. För barn krävs eget pass. Nya pass som utfärdats efter 26 oktober 2006 ska innehålla biometrisk information. Har man ett pass som är utfärdat före detta datum räcker det att det är maskinellt läsbart.
Från och med den 1 januari 2009 är det obligatoriskt för bl.a. svenska medborgare att få sin inresa till USA godkänd före avresan. Ansökan görs elektroniskt på Internet i god tid före avresan via det nya systemet ESTA.Gå till ESTA webbsida https://esta.cbp.dhs.gov och fyll i ansökan på engelska.
De flesta skandinaviska medborgare behöver ej visum till USA. Obs! Visumfriheten gäller endast om ni är född skandinavisk medborgare. Resenärer av annan nationalitet än svensk bör kontrollera vad som gäller med Amerikanska Ambassaden alternativt sin egen myndighet

Vid inresa till Amerika kommer ett digitalt foto, samt fingeravtryck att registreras av varje resenär. Proceduren upprepas vid avresa. Detta kommer att ta någon minut extra per resenär.

Har ni genom oss bokat flyg till USA skickar vi ut en särskild blankett som ni ska fylla i era passuppgifter på. Detta är obligatoriskt då flygbolagen kräver detta för inresa i USA.

——————————————————————————————————-

Övriga världen
Pass- och visumregler varierar från land till land och kan med kort varsel ändras. Vi rekommenderar att man tar kontakt med respektive lands ambassad för korrekt och giltig information i god tid innan avresa.

Generellt rekommenderar vi följande vad gäller pass:
– passet skall vara giltigt minst sex månader efter avresa från landet i fråga
– passet skall innehålla minst två blanka sidor (dvs oanvända sidor, ett uppslag) till varje land man besöker

Reservation för förändringar. Mer information finns på polisens hemsida.

Sekretess och säkerhet

Personuppgifter
Vi sparar alla personliga uppgifter enligt personuppgifts lagen (PUL). Vi kommer att använda insamlad information för att kunna fullgöra åtaganden mot dig. Det kan handla om att kontakta dig ör att informera om din bokning, ev. ändringar samt att skicka erbjudanden för marknadsföringsändamål.

När du gör en bokning hos oss sparar vi följande information: Förnamn, Efternamn, Kön, Adress, Postnummer, Hem/Arbetstelefon, Mobiltelefon, E-postadress.

När du anmäler dig till vårt Nyhetsbrev så sparar vi bara ditt namn och e-postadress. Denna information kommer bara att användas till att göra e-post utskick till dig.

Publicering av deltagare, indelning av träningsgrupper, rumsindelningar osv publiceras med för och efternamn på särskild del av hemsidan beachtravels. Se för aktuellt resemål. Vänligen meddela oss vid bokning om du ej önskar att ditt för och efternamn publiceras på beachtravels.se inför resan.

BeachTravels kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.

Genom att boka en resa med BeachTravels samtycker du till att vi använder personuppgifter enligt ovan.

Comments are closed.

Cool! Take me to Sperlonga!

Visit Portimão!